24 feb. 18:30 – 18:55 CET
Bolåsa värdshus,
Bolåsvägen 1, 435 39 Mölnlycke, Sverige
 

Årsmöteshandlingar Härrydamoderaterna

Ej uppdaterade för 2022 ännu

Dagordning

Detta är dagordningen som beskriver mötets gång.

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelsen för 2021

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till val av ledamöter m.m.

Revisionsrapport

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2021