top of page

Årsmöteshandlingar Härrydamoderaterna

Uppdaterades senast 2023-02-17

Dagordning

Detta är dagordningen som beskriver mötets gång.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelsen för 2022

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till val av ledamöter m.m.

Revisionsrapport

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2022

Årsmöte Härryda 2023: Filer
bottom of page