top of page

Årsmöteshandlingar Härrydakretsen

Uppdaterad 2023-02-17

Efter årsmötet bjuds det på middag, kostnad för dryck står var och en för.

Årsmötestalare efter middagen: Riksdagsledamot Johanna Rantsi

Föredragningslista

Detta är dagordningen som beskriver mötets gång.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2022

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till  ny styrelse. Bygger bl.a på nominering från föreningarna och delges på årsmötet.

Resultatrapport 2022

Ekonomisk resultatrapport 2022

Balansrapport 2022

Ekonomisk balansrapport 2022

Revisionsrapport

Revisionsrapport för verksamhetsår 2022

Årsmöte Kretsen 2023: Filer
bottom of page