top of page
Feedback valkickoff.jpg

Ge oss din feedback på valkickoff 5 mars

Vad tyckte du?

För att ständigt kunna förbättra och utveckla oss, såönskar vi få din feedback på hur du upplevde och vad du tyckte om vår valkickoff lördagen den 5 mars 2022. Du får vara anonym om du vill, men vi önskar kunna ställa frågor i vårt utvecklingsarbete. Vill du vara anonym så skriv "Anonym" i namnfälten.

Sättet att anmäla sig till konferensen via vår hemsida och kallelse/inbjudan till konferensen
Val av veckodag (lördag) för konferensen
Val av konferensanläggning, helhetsomdömme (Mat, fika, lokalen, utrustning och geografisk placering.
Bakgrundsinfo med utvärdering av nuvarande handlingsprogram, medlemsundersökning och opinionsundersökning
Gästtalare (Sten rykte in med mycket kort varsel en kort stund)
Workshopsarbetet i grupper
Helhetsbedömning av din upplevelse och medverkan på valkickoffen!

Tack för din medverkan och att du hjälper oss att utvecklas och bli bättre

Feedback: Feedback-formulär
bottom of page