top of page

Förhandsbesked, en möjlighet för medborgare


MIKAEL JOHANNISON, kretsordförande i Moderaterna i Härryda. Du har drivit frågan om att möjliggöra mer byggnation. Vad är skillnaden nu från hur det var tidigare?

- Vi konstaterade att sättet vi jobbade på i Härryda inte inbjöd till positivt utfall för dem som ville bygga. När man möts av en massa hinder och krav på dokumentation och ritningar som kostar mycket pengar minskar viljan att fortsätta processen. Därför ville vi använda förhandsbesked i större utsträckning. Ett positivt förhandsbesked ger en byggrätt precis som en detaljplan.


Vad är det som kan sätta käppar i hjulet när det inte finns en detaljplan?

- Det kan finnas en bullerproblematik, främst för att vi har Landvetter Flygplats. Men det kan även vara strandskydd, fornminnen, skyddsvärda naturintressen eller att det är klassat som jordbruksmark.


Vad är lösningen?

- Egentligen finns lösningen redan i lagboken, men det har inte används så mycket. Och det gäller inte bara Härryda. Detta är mitt yrke så jag ser hur det går till i många kommuner. Vi lyfter fram förhandsbesked för att skapa förutsättningar för mer

byggnation. Där räcker det med enkla planskisser och en beskrivning av förhållandena som en tjänsteman kan titta på. En första bedömning görs om det finns förutsättningar för en kommande bygglovsansökan att gå igenom samt troligt behov av utredningar. Förhandsbesked är billigare och snabbare sätt att få reda på om man kan få

ett bygglov.


Är förfarandet så här redan nu?

- Ja, det är redan i bruk och det blir mer och mer vanligt. Vår inställning är att kommunen ska vara en serviceorganisation men det är många delar som ska falla på plats. Dock är det er som ansöker och att det går fortare. Faktum är att år 2016 var det noll beviljade förhandsbesked och med vårt nya arbetssätt har det glädjande nog ökat till 68 st

beviljade år 2020. Finns det en detaljplan är det redan nu ganska lätt att få bygglov bara man håller sig inom givna ramar. Då får man ja.Läs mer www.harryda.se

Sök på ”Förhandsbesked”.33 visningar

Comentários


bottom of page