top of page

Moderaterna tillsätter fem ersättare i kommunstyrelsen


Från vänster: Kersti Lagergren, Eva-Lotta Liljenzin, Grim Pedersen, Hengameh Mokhtari och Bengt Johansson.

Vi är glada och stolta över att moderaterna tillsätter fem ersättare i nya kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026. Kersti Lagergren har erfarenheten att ha varit ledamot i kommunstyrelsen flera perioder. Eva-Lotta Liljenzin har tidigare varit ledamot i kommunstyrelsen men senaste mandatperioden varit ledamot i välfärdsnämnden som hanterat sociala, fritids- och utbildningsfrågor, men är nu tillbaka i kommunstyrelsen. Grim Pedersen har erfarenheten att ha varit ledamot i kommunstyrelsen i flera perioder. Grim har också suttit som ordförande Miljö- och bygglovsnnämnden flera mandatperioder, vilket gör att kopplingen är viktig till kommunstyrelsen eftersom den också är samhällsbyggnadsnämnd. Hengameh fortsätter ytterligare en period som ersättare efter att ha engagerat sig som ny föregående mandatperiod. Bengt Johansson fortsätter med erfarenheten av flera år i kommunstyrelsen. Bengt har fokus på vatten- och avfallsfrågor och är också ordförande i vårt kommunala VA-bolag samt sitter i GRYAAB's styrelse.

15 visningar

Comments


bottom of page