top of page

Moderaterna tillsätter fyra ledamöter i kommunfullmäktiges fasta beredning.


Katja Petkova, Peter Numerius, Ulrika Nordenstam och Anders G Högmark representerar Moderaterna i kommunfullmäktiges fasta beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling under mandatperioden 2023-2026.


Katja har från föregående mandatperiod erfarenhet från välfärdsnämnden. Peter kommer in som ny denna mandatperiod och får sitt första förtroendeuppdrag. Ulrika Nordenstam, tidigare ledamot i välfärdsnämnden växlar över till beredningen. Anders G Högmark får som återinflyttad till kommunen också förtroendet att vara moderat representant i beredningen. Anders har mångåriga erfarenheter från politiken, bl.a. som riksdagsledamot och kommunfullmäktiges ordförande. Anders är förbundsstyrelsen i Västra Götalands senioransvarige..

34 visningar

Comentarios


bottom of page