top of page

Per Vorberg och Mikael Johannison tar plats som ordförande och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsenVi är stolta över att två moderater, Per Vorberg och Mikael Johannison blivit valda till ordförande respektive 1:e viceordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2023 - 2026. Per har haft uppdraget som ordförande föregående två mandatperioder och har fått förnyat förtroende att fortsätta. Mikael har varit ledamot i kommunstyrelsen och bl.a. varit ordförande i det ÖP-utskott som berett underlagen för ny översiktsplan. Nu har Mikael fått förtroendet att bli 1:e vice ordförande och kommer stärka arbetet med samhällsbyggnadsfrågor i presidiet. Kommunstyrelsen är tillika samhällsbyggnadsnämnd.


21 visningar

Comments


bottom of page