top of page

Stor satsning på vatten och avlopp

Med visionen om en blomstrande landsbygd, fler Härrydabor och nya stadsdelen Landvetter Södra, krävs en ständig utbyggnad av vatten och avlopp. Fram till 1 januari i år har allt skett inom kommunens förvaltning då Härryda Vatten och Avlopp AB startades.Bengt Johansson, vad är din roll i utvecklingen av vatten och avlopp i Härryda kommun?

- Jag är styrelseordförande i det nya bolaget Härryda Vatten och Avlopp AB. Mesta arbetet

just nu är att säkra och stärka upp verksamheten med kompetenser. I styrelsen är vi för närvarande sex personer men ska bli sju. Utöver mitt engagemang som moderat i Härryda sitter jag med i flera styrelser och sammanhang i Göteborg med omnejd som har med vatten, vattentäkter och avlopp att göra, bl.a. i bolaget Gryaab.


Varför har det blivit ett eget kommunalt bolag för vatten och avlopp?

- När behovet av nytt vattenverk med överföringsledningar, intagsstation och högreservoar i Hindås för 500 miljoner kronor togs upp i Kommunfullmäktige, insåg man att detta kräver ett helt eget fokus över tid. Det är för mycket för politiker att greppa. Att lyfta ut förvaltningen till ett eget bolag blev lösningen. På så vis tror vi också att det blir

lättare att locka till oss den kompetens som behövs i vårt bolag.


Bolaget är nystartat sedan 1 januari i år. Det blir många nya att stärka upp med på kort tid?

- Nej då, hela verksamheten fanns ju i kommunal regi innan. Enhetschefen Jessica Sténhoff fick erbjudandet att vara VD och tackade ja. Även övriga 20-talet anställda flyttade över till det nya bolaget. Så det har blivit en trygg start med både kunnig och redan insatt personal och ledning.


Kommer befintliga invånare märka någon skillnad?

- De som har enskilda avlopp och bor i de östra delarna kommer få ökad möjlighet till både vatten och avlopp i kommunal regi. Med visionen att fler verksamheter och privatpersoner ska kunna bygga i Hällingsjö, Hindås och Björketorp har kommunen skyldighet att se över både vatten och avlopp för att garantera vattenmiljön.

Idag finns det ca 3000 fastigheter i hela kommunen som inte är anslutna till det kommunala vattenverket.


Vad är utmaningen för det nya Härryda Vatten och Avlopp AB?

Det blir att hålla budget och att vara i fas med tidsplaner för att alla byggprojekt. Vattenverket i Hindås med anslutningar ska vara klart till 2023. Utbyggnaden är viktig för all framtida utveckling i hela kommunen.

5 visningar

Comments


bottom of page