top of page

Vi fortsätter utveckla Härryda i positiv riktning


Härryda går som tåget. 2020 års resultat i bokslutet, det vill säga det som är över när alla våra gemensamma räkningar är betalda, blev hela 271 miljoner kronor. Och det är naturligtvis ingen slump.271 MILJONER I VINST 2020

Resultatet är frukten av era års systematiskt arbete av många människor på flera plan. Både av majoritetens politiker med Moderaterna i spetsen samt av tjänstemän i förvaltningen. Per Vorberg, Kommunstyrelsens ordförande i Härrydas kommun tillika Moderaterna i Härrydas gruppledare: - Det är medborgarnas pengar som vi politiker fått förtroendet att förvalta. Sköter vi inte ekonomin spelar faktiskt inte något annat någon roll.


STÄNDIG UTVECKLING AV INTÄKTER

En grundbult i moderat ekonomi är att stärka skatteunderlaget för att ha råd med nya investeringar och det arbetet har år 2020 burit frukt trots pandemins framfart. Ett bra näringslivsklimat ger många arbetstillfällen inom kommunen och det ger skatteintäkter, både direkt och indirekt. (Företagens skatt går till staten.)

Medborgarens skatt kommer via skattsedeln till Skatteverket och fördelas därefter ut efter befolkningsmängd till alla Sveriges kommuner. Utöver det jobbar vi aktivt med övriga intäktskällor såsom kommunens tjänster, våra allmännyttiga bolag och samarbeten med näringslivet.


FÖRETAG OCH MEDBORGARES LIKA BEHOV

Vi Moderater tycker samarbetet med näringslivet är lika viktigt som att lyssna in medborgarnas behov. Bådas behov är ganska lika varandra. Ett gemensamt intresse är exempelvis att ha bra skolor. Företagen vill trygga sin talangförsörjning samtidigt vill föräldrar ge sina barn bra livschanser med en god utbildning. Företagen vill ha bra infrastruktur för transporter och medarbetare. Medborgare vill lätt kunna nå sina skolor och arbeten. Det är sällan behoven står mot varandra.MINSKADE UTGIFTER

För att kunna vara proaktiv behöver investeringar göras innan något blir akut och därmed dyrare att åtgärda. Även detta har varit ett pågående arbete på era plan i många år av både politiker och tjänstemän där Moderaterna tillsammans med majoriteten har drivit på. Två år på raken har kostnadsökningarna stannat på under en procent.HÄRRYDA ROBUST EKONOMI VID KRIS

Ett annat område där de små stegen gör skillnad är arbetet med att öka soliditeten. Målet är sedan några år att öka den med en procentenhet varje år. På så vis ökar hela tiden vår motståndskraft vid svårare ekonomiska kriser som till exempel nu när det är en pandemi. Vi kan fortsätta med våra satsningar och därmed bidra till stabilitet och återhämtning. Med goda finanser blir det lättare att låna vid behov och dessutom till lägre räntor. Den inslagna

vägen får fortsatt positiva effekter.


POLITISK STABILITET

När finansieringen är ordnad och behoven identifierade som leder till utveckling tar analysfasen vid. Hur allt ska genomföras på bästa vis och hur vi använder våra gemensamma skattepengar effektivast. Moderaterna har skapat ett bra och brett politiskt

samarbete för trygg utveckling. Härryda har jobbat upp goda förutsättningar att lyckas med det vi företar oss. Men allt är ju inte bara pengar och lönsamhet. Att vi mår bra, känner oss trygga i livets alla skeden och känner framtidstro är mjuka värden som också ska finnas med på sista raden. Vi Moderater känner oss stolta över att vi har kommit så här långt på vägen och har lyckats skapa en tydlig uppåtgående spiral. Precis allt hänger ihop.

14 visningar

Comments


bottom of page