Untitled
 

Moderaternas grupp i kommunfullmäktige 2022 - 2026

Från vänster: Eva-Lotta Liljenzin, Grim Pedersen, Mikael Johannison, Bengt Johansson, Hengameh Mokhtari, Ingemar Lindblom, Eva Karlsson, Håkan Söderström, Kristina "Tina" Andrén, Sven Karlsson, Tommy Brundin, Per Vorberg, Katja Petkova Valkova, C. Rickard Rosengren, Gunnar Häggström, Kersti Lagergren och Peter Numerius.

 
 
Kopia av Kraft att leda.png