top of page

Moderaternas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under
mandatperioden 2023-2026.

Vi moderater är som vem som helst du bor granne med. Vi gillar en god bok, idrott, kultur och vi går till jobbet, studerar eller är pensionärer på livets höst. Gemensamt är att vi brinner för att påverka för en bättre vardag för alla i Härryda kommun, här och nu samt i framtiden. Här kan du se vilka vi är med en kort presentation.

1 Per Vorberg.jpg
2 Kersti Lagergren.jpg
3 Sven Karlsson.jpg
4 Evalotta Liljenzin.jpg
5 Grim Pedersen.jpg
6 C Rickard Rosengren.jpg
7 Gunnar Häggström.jpg

1. Per Vorberg, ledamot

Kommunalråd, Landvetter

Politik handlar om att påverka, förändra och göra livet bättre för andra

människor. Tre ord leder mig i mitt politiska arbete: frihet, ansvar och

delaktighet. Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa företagsklimat,

en stark ekonomi i kommunen, ökad bostadsproduktion och att

göra våra skolor bäst i Sverige.

Uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande, Gruppledare moderaterna

2. Kersti Lagergren, ledamot

Aktiv pensionär, Mölnlycke

Arbetar för att god kvalitet och valfrihet ska genomsyra all verksamhet
i vår kommun, oavsett utförare. Att Härryda har en ansvarsfull ekonomi
i balans. Fler mellanboenden ska byggas, som kan locka dem som på
ålderns höst vill sälja sin villa. Jag vill bevara vårt kulturarv och utveckla
våra orter i samklang med Agenda 2030, tänka innovativt!

Uppdrag: Ersättare kommunstyrelsen, Vice gruppledare moderaterna

3. Sven Karlsson, ledamot

Seniorkonsult, Landvetter

Jag verkar för ett gott samhälle där individen får en plattform att själv
utforma sitt liv. Alla människor är jämlika men inte lika. Samhället ska
erbjuda ett skyddsnät. Syftet är inte att utjämna mellan grupper utan att
hjälpa individer. Frågor jag driver är valfrihet, trygghet och förebyggande
av psykisk ohälsa.

Uppdrag: Utbildning, kultur och fritidsnämndens ordförande, Vice gruppledare moderaterna

4. Eva-Lotta Liljenzin, ledamot

Distriktsköterska, Hällingsjö

Min övertygelse är att världen kan förändras till det bättre och att man

måste börja gräva där man står. Utbildning, kultur och sociala frågor

engagerar mig mest. Genom mitt politiska engagemang vill jag göra

gott för andra på samhällsnivå som komplement till min yrkesgärning

som är mer på individnivå.

Uppdrag: Ersättare kommunstyrelsen

5. Grim Pedersen, ledamot

Ingenjör, Hindås

Mitt största intresse är samhällsbyggnad, med planering och miljö i
fokus. Jag arbetar med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i yrket.
Förtroendeuppdraget som arbetsplatsombud i fackföreningen Unionen
är en spännande kombination som fritidspolitiker i Moderaterna. Ledig tid
ägnar jag mig åt segling, MC, kanot, skidor och långfärdsskridskor.

Uppdrag: Ersättare kommunstyrelsen, Vice gruppledare moderaterna

6. C. Rickard Rosengren, ledamot

Företagsrådgivare, Hällingsjö

Jag kandiderar med två mål. Att verka för kvalitet i de tjänster kommunen

ansvarar för och tillhandahåller samt god ekonomisk hushållning. Det är

viktigt att skattepengar används både restriktivt och effektivt, så högsta

möjliga nytta uppnås. En välordnad ekonomi ger förutsättningar för en

hållbar utveckling över tid.

Uppdrag: Ersättare i miljö- och bygglovsnämnden, ersättare i styrelsen för Härryda Energi AB

7. Gunnar Häggström, ledamot

Senior, Mölnlycke

Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete i Härryda kommun. Mitt största
intresseområde nu är att verka för bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
Särskilt fokus är bostäder för äldre som till exempel trygghetsboenden
och så kallade mellanboenden.

Uppdrag: 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i fullmäktiges valberedning

8 Mikael Johannison.jpg
9 Kristina Andrén.jpg
10 Bengt Johansson.jpg
11 Eva Karlsson.jpg
13 Hengameh Mokhtari.jpg
14 Tommy Brundin.jpg
15 Katja Petkova.jpg
16 Peter Numerius.jpg
17 Ingemar Lindblom.jpg

8. Mikael Johannison, ledamot

Entreprenör/Företagare, Eskilsby

Jag är egenföretagare och entreprenör med särskilt intresse för samhällsbyggnadsfrågor.

Det är viktigt att på kort- och lång sikt förbättra

möjligheterna för både privatpersoner och företagare att kunna bygga

samt att en fungerande framkomlighet följer med i planeringen.

Uppdrag: 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, vice gruppledare moderaterna

9. Kristina Andrén, ledamot

Projektledare, Mölnlycke

Härryda kommun är fantastisk med välskött ekonomi. Jag vill bidra till
fortsatt utveckling för att ge medborgarna den allra bästa servicen. Mitt
särskilda intresse är frågor för äldre. Jag tror på individens egna drivkrafter
därför vill jag ha fler alternativ till kommunal service inom skola
och omsorg.

Uppdrag: 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

10. Bengt Johansson, ledamot

VD, Mölnlycke

Jag har lång politiskt erfaren som ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i kommunstyrelsen. Mina uppdrag som ordförande i HVAAB,
ordinarie ledamot i styrelsen för Gryaab, kommunens ombud i Göta
Älvs vattenråd samt vice ordförande i Mölndalsåns vattenråd, kommer
till stor nytta i mitt politiska intresse på kommunal nivå med VA-, företags-,
ekonomi- och föreningsfrågor.

Uppdrag: Ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i Härryda Vatten och Avfall AB

11. Eva Karlsson, ledamot

Fil. kand, Landvetter

Jag tror på individens förmåga att fatta egna beslut kring exempelvis
skola, vård och omsorg. Valfrihet är därför viktigt och jag vill arbeta för
att Härryda kommun ska ha mycket hög kvalitet inom dessa områden
oberoende av utförare. För mig är också miljö- och klimatfrågorna högt
prioriterade.

Uppdrag: 2:e vice ordförande i socialnämnden

12. Hengameh Mokhtari, ledamot

Psykolog, Landvetter

Jag tror på ett jämlikt samhälle där alla ska kunna forma sina liv efter
egna drömmar. Det viktiga är inte vad du heter eller varifrån du kommer,
utan vad du gör och vart du är på väg. I min yrkesroll ser jag att samhällsvinsten
är stor vid rätt åtgärder mot psykisk ohälsa som är en av
mina hjärtefrågor ihop med integration.

Uppdrag: Ersättare i kommunstyrelsen

13. Tommy Brundin, ersättare

Inköpskonsult, Hindås

Politik handlar om att prioritera. Hållbar politik är i grunden tre viktiga områden:
ekonomi i balans, ett miljöarbete med satsningar där de gör mest
nytta och socialt arbete med att alla som kan ska arbeta och bli självförsörjande.
Valfrihet är viktigt för utveckling. Jag ser gärna alternativa
driftsformer inom skola, barn- och äldreomsorg.

Uppdrag: Ledamot i socialnämnden

14. Katja Petkova Valkova, ersättare

Lärare, Hindås

Till vardags arbetar jag som lärare och företagare. Min största oro är
ungdomsgängsbrottsligheten som behöver bekämpas. Vi har duktiga
ungdomar, men de behöver mer stöd för att bli självständiga. Jag arbetar
för att entreprenörskap samt skyldigheter och rättigheter ska undervisas
i skolan i förebyggande syfte för att skapa ett tryggt samhälle.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling

15. Peter Numerius, ersättare

Platschef, Mölnlycke

Jag vill verka för ett säkert och tryggt samhälle, spirande näringsliv och
fler jobb. Vi ska ha en skola i toppklass och ett samhälle i harmoni med
natur och miljö. Dessutom vill jag verka för ett varierat utbud av boenden där
det finns något för alla, ett gott samarbetsklimat samt för att vi fortsätter
ha en stark gemensam ekonomi.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling

16. Ingemar Lindblom, ersättare

Civilingenjör, Civilekonom, Hindås

Samhällsbyggnads- och trygghetsfrågor är mina intresseområden med
målet att Härryda skall vara en bra och trygg kommun att bo i för både
unga och äldre. Jag vill att tätorterna i öster utvecklas, med bevarande
av sin särart, så att invånarna kan få ett gott serviceutbud på hemorten.

Uppdrag: Ledamot i Härryda Energi AB

18 Håkan Söderström.jpg

17. Håkan Söderström, ersättare

Civilingenjör, Mölnlycke

Efter 40 år i näringslivet har mitt intresse flyttat över till kommunens ekonomi
och hur vi får hit fler företag som ger jobb, löner och skatter. Även användningen
av våra skattemedel är intressant. Att vi spenderar på rätt saker och
på ett effektivt sätt.

Uppdrag: Ledamot i Härryda Vatten och Avfall AB, ersättare i Förbo AB

19 Jan Andersson.jpg
23 Agneta Granberg.jpg
20 Ulrika Nordenstam.jpg

18. Jan Andersson, ersättare

Key Account Manager, Landvetter

Politik för mig är att göra vårt samhälle bättre. Att använda mig av möjligheten
att påverka det jag tycker ska förbättras för oss som bor här. Det vill
jag göra genom att ge förutsättningar för frihet, ansvar och delaktighet.
Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa skola.

Ulrika Nordenstam

Entreprenör/lärare, Hällingsjö

Som egenföretagare vill jag se ett brett näringsliv med fler möjligheter för
små företag att etablera sig. Jag hade exempelvis gärna sett en fabrikslokal
för pop-up affärer. Inom skolan måste vi få en tryggare och lugnare
arbetsmiljö så att lärare stannar och elever får arbetsro.

Uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktiges beredning för framtidens välfärd och samhällsutveckling

Agneta Granberg

Socionom, Hällingsjö

Jag är göteborgare som flyttat till landet i Hällingsjö. Nu jobbar jag för att
Hällingsjö och Rävlanda ska utvecklas men behålla sin karaktär. Barnen
ska välja sin lokala skola för att den är bra – inte för att det saknas alternativ.
Jord- och skogsbruket är viktiga för mer lokal mat och en levande skog.

Uppdrag: Ledamot i utbildning, kultur och fritidsnämnden

Vi som vill göra skillnad i Härryda

Härryda grupp låg_edited.jpg
bottom of page