Vi som vill göra skillnad

Vi aktivt engagerade moderater är som vem som helst du bor granne med. Vi gillar en god bok, idrott, kultur och går till jobbet, studerar eller är pensionärer på livets höst. Gemensamt är att vi briner för att påverka vår vardag här och nu samt i framtiden.

Per Vorberg - Foto Emmy Jonsson.jpg

Per Vorberg

Kommunalråd, Landvetter

Politik handlar om att påverka, förändra och göra livet bättre för andra människor. Tre ord leder mig i mitt politiska arbete: frihet, ansvar och delaktighet. Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa företagsklimat, ökad bostadsproduktion och att göra våra skolor bäst i Sverige.

Client 1

Kersti Lagergren

Pensionär, Mölnlycke

God kvalitet och valfrihet ska genomsyra all verksamhet i vår kommun. Vi ska kräva samma goda kvalitet oavsett om verksamheten drivs kommunalt eller av externa aktörer. Jag driver gärna frågor som rör äldre, bland annat att det byggs fler trygghetsboenden. Miljöfrågor ligger mig också varmt om hjärtat.

Client 7

Eva-Lotta Liljenzin

Distriktsköterska, Hällingsjö

Min övertygelse är att världen kan förändras till det bättre och att man måste börja gräva där man står. Utbildning, kultur och sociala frågor engagerar mig mest. Genom mitt politiska engagemang vill jag göra gott för andra på samhällsnivå som komplement till min yrkesgärning som är mer på individnivå. Jag arbetar nu i min fjärde mandatperiod i kommuninnevånarnas tjänst.

Client 8

Hans Larsson

Pensionär, Mölnlycke

Intressen familj, vänner, cykling, omvärld och politik. Arbetat 44 år som ingenjör i Volvokoncernen med teknik och ekonomi bl.a. produktionsteknisk chef, projektledare och lärare för projektledare. Starkt engagerad i kommunens och dess invånares väl, främst sociala frågor och samhällsbyggnad. Blev aktiv Moderatpolitiker i Kungälvs kommun 1980 och i Härryda kommun 2001.

Client 2

Grim Pedersen

Ingenjör, Hindås

Mitt största intresse är för samhällsbyggnad, med planering och miljö i fokus. I arbetslivet jobbar jag med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Där har jag även förtroendeuppdrag som arbetsplatsombud för fackföreningen Unionen. En spännande kombination som Moderat fritidspolitiker. På fritiden blir det segling, MC, kanot, skidor och långfärdsskridskor.

Client 3

Roger Nordman

VD, Mölnlycke

Ända sedan 1998 har jag jobbat med energi- och hållbarhetsfrågor. Inom politiken brinner jag därför ganska givet för energi/miljöfrågor men även för utbildning och näringsliv. Alla tre frågor hänger ihop för att lyckas med helheten. Dessa frågor kommer jag att driva: • Hållbar kommun och agenda 2030 • Nollvision för misslyckande i skolan • Kommunal teknikskola • Sveriges bästa näringsliv.

Client 5

Mikael Johannison

Egenföretagare och Entreprenör

Jag är egenföretagare och entreprenör med särskilt intresse för samhällsbyggnadsfrågor. Det är viktigt att på kort- och lång sikt förbättra möjligheterna för både privatpersoner och företagare att kunna bygga samt att en fungerande framkomlighet följer med i planeringen.

Client 6

Ulrika Nordenstam

Entreprenör / Lärare, Hällingsjö

På senare år har jag jobbat som lärare. I skolan tycker jag att nyfikenhet och kreativitet ska få ta större plats som en del i lärandet. Innan jag blev lärare drev jag eget företag i 25 år inom IT och produktutveckling. Att driva företag är roligt men tufft att hinna med all administration. Därför tycker jag det är viktigt att vi lyfter fram det positiva med att vara egenföretagare och att vi jobbar för att förenkla det vi kan för både befintliga företagare samt för dem som funderar på att starta eget.

Client 4

Sven Karlsson

Seniorkonsult, Landvetter

Alla människor är jämlika men inte lika varandra. Ett gott samhälle ger individen en plattform för att själv utforma sitt liv. Samhället erbjuder även
ett skyddsnät. Syftet är inte att utjämna mellan grupper utan att hjälpa individer. Frågor jag driver är trygghet, valfrihet och förebyggande av psykisk ohälsa hos unga.

Client 1

Ingemar Lindblom

Civilingenjör / Civilekonom, Hindås

Jag är sedan 2010 engagerad i kommunalpolitiken. Samhällsbyggnads- och trygghetsfrågor är mina intresseområden med fortsatta målet att Härryda skall vara en bra och trygg kommun att bo i. Fritidsintressen: Familjen, friluftsliv (aktiv orienterare) och resor.

Client 7

Rickard Rosengren

Rådgivare, Hällingsjö

Jag är med i kommunfullmäktige och kommer att jobba för att den offentliga verksamheten ska förvalta medborgarnas inbetalda kapital på ett effektivt och ansvarsfullt sätt utan slöseri. Där alla våra utgifter resulterar i en service som tillfredsställer vårt gemensamma behov samt att tjänsterna håller god kvalitet.

Client 8

Bengt Johansson

VD, Mölnlycke

Politisk erfarenhet: Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot i samhällsberedningen. Styrelseordförande i Härryda Vatten och Avfall AB, ledamot i styrelsen för Gryaab och kommunens ombud i Göta Älvs vattenråd samt viceordförande i Mölndalsåns vattenråd. Politiskt intresse på kommunal nivå: VA-, företags-, ekonomi- och föreningsfrågor. Övrigt: Jag är dessutom styrelseledamot i flertalet företag. På fritiden spelar jag gärna golf och ser på fotboll och handboll.

Client 2

Kristina Andrén

Projektledare, Mölnlycke

Jag har jobbat med läkemedelsstudier som global projektledare. Jag är djupt intresserad av samhällsutveckling och vill gärna vara med och påverka så att kommunen utvecklas till Sveriges bästa kommun. Genom ännu mer valfrihet för invånarna samt effektivitet i den service som erbjuds kan detta åstadkommas.

Client 3

Eva Karlsson

Fil. kand, Landvetter

Sedan drygt 30 år är jag Landvetterbo. Jag vill med mitt engagemang göra så att vi får de bästa skolorna för både elever och personal. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat i läkemedelsbranschen så jag är extra intresserad av vård- och omsorgsfrågor. Psykisk ohälsa hos unga är ett viktigt område

Client 5

Gunnar Häggström

Senior, Mölnlycke

Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete i Härryda kommun. Mitt största intresseområde nu är att verka för bostadsbyggande med olika upplåtelseformer. Särskilt fokus är bostäder för äldre som till exempel trygghetsboenden och så kallade mellanboenden.

Client 6

Hengameh Mokhtari Madjd

Fil mag Psykologi, Landvetter

Mitt politiska intresse väcktes av hur olika myndigheter hanterar migrationsfrågor. Det måste finnas en tydlighet om vilka skyldigheter som följer med rättigheter samt vikten av att följa lagar och regler. Myndigheter måste bli bättre på att informera och nya medborgare på att förstå den nya omgivningen. Att kommunicera samt att bygga relationer mellan människor avgör sedan hur nya medborgare lyckas integreras i vårt samhälle.

Client 4

Jan Andersson

Säljare, Landvetter

Politik för mig är att göra vårt samhälle bättre. Att använda sig av möjligheten att påverka det jag tycker ska förbättras för oss som bor här. Det vill jag göra genom att ge förutsättningar för frihet, ansvar och delaktighet. Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa skola.

Client 1

Weine Samuelsson

Pensionär, Mölnlycke

Numera är jag pensionär men har en bakgrund inom bankvärlden. Som moderat politiker tycker jag att det är viktigt med en dialog med medborgarna i olika frågor, bland annat hur kulturen kan utvecklas. Jag vill också ha en rättvis fördelning av aktivitetsstöd till föreningar.

Client 7

Anders Norlin

Företagsrådgivare, Hindås

Med livslång erfarenhet av ledande arbete inom industri och företagsamhet kan jag finna lösningar där andra fastnat. Sunt förnuft och vuxet uppträdande är ledord i mitt politiska tänkande. Jag vill verka för att man skall våga bli äldre i Härryda. Tidigare ordförande i Björketorpsmoderaterna.

Client 8

Matina Dureesén

Exportchef, Mölnlycke

Under den här mandatperioden har jag varit nämndeman, ledamot i tidigare socialberedningen och kommunfullmäktige. De sociala frågorna är vad jag brinner för, en fungerande vårdcentral som är tillgänglig för alla, en skola som ser till alla elevers behov och en fungerande äldrevård är något som jag vill jobba aktivt med de kommande åren.