top of page

Handlingsprogram

2023-2026

Moderaterna i Härryda. Samlingspartiet som är ansvarstagande, hoppfulla och möjliggörare.

Vi moderater i Härryda är möjliggörare! Som möjliggörare tar vi ansvar för och stärker kommunens ekonomi, skapar förutsättningar för och tror på att människor kan och vill vara i egen försörjning i stället för beroende av bidrag. Vi arbetar för en positiv samhällsutveckling där näringslivet bidrar till kommunens utveckling i hela kommunen. Från Hindås, Rävlanda och Hällingsjö i öster till Mölnlycke och Landvetter i väster, och alla mindre orter däremellan. Vi moderater har politisk vilja, framtidstro och samlar majoriteter för kloka beslut. Tack vare kommunens höga servicenivå och goda samarbete med andra, så vill och vågar många satsa på och investera i Härryda. Det är att vara möjliggörare.

Handlingsprogram för mandatperioden 2023 - 2026 beslutad 220613 (kopia)_Sida_01.jpg
Visionsbroschyren_TT_klar_Sida_01 Val 20

Vi utvecklar för framtiden

Här finner du den valbroschyr vi delade ut 2018 som beskriver vad vi moderater önskar oss i framtidens Härryda. Med en nerskriven vision är det mycket lättare att veta om dagens beslut leder oss på rätt väg.
Alla stora tankar ryms inte i en broschyr, och inte heller de små men viktiga detaljer som behövs för helheten. Allt vi gör ska leda till att skapa ett
gott liv för oss alla, nu och i framtiden.

Moderata Kretsloopen.jpeg

Moderata kretsloopen

Vår moderata kretsloop bygger på tre grundbultar vision - finansiering - kompetens. Alla dessa tre är ständigt sammanflätade i vårt dagliga arbete för att nå visionen för livet i Härryda 2050.

De projekt vi satsar på ska generera mer intäkter som kan användas för nästa steg i utvecklingen mot visionen. På så vis blir varje varv i loopen allt mer finansiellt starkt för varje år som går med vårt styre. Vissa initiativ måste vi som kommun ta och driva på för att hjälpa utvecklingen på traven. Men vi gör det tillsammans med företag och organisationer som har den spetskompetens som krävs för effektiv användning av skattemedlen. Demokrati och utveckling får ta den tid som behövs och vi är ödmjuka inför den processen. Vi ser på oss själva som en service-organisation som tillsammans med våra professionella tjänstemän jobbar för ett gott liv för alla oss medborgare i Härryda.


2050 – VISIONEN BLIR VERKLIGHET

Härrydas utvecklingsparker har sedan lång tid visat vägen för hur framtidens industriområden ser ut i samklang med naturen. Invånarna tar sig till jobbet antingen med cykel eller de kollektiva självkörande bilarna som beställs fram via abonnemanget som i stort sett alla Härrydabor har. Äldre har all tid i världen på sig att kliva på. Öde bussterminaler eller hållplatser är ett minne blott eftersom fordonen stannar precis utanför hemmet. Hur tryggt som helst. Alla innovativa företag flockas i Härryda Valley där morgondagens talanger skapas på löpande band som frukten av ett ljuvt samarbete mellan teknik och kultur sedan många år tillbaka. Gröna företag har skapat en levande landsbygd som andra kommuner runt om i Sverige inspireras av.


2035 – PÅ GOD VÄG MOT VISIONEN

Härryda är vida känd för sina toppresultat inom grundskolan tack vare ett helt eget arbetssätt i samarbete med privata samarbetspartners inom kultur och teknik där barn på lust anmäler sig till exempelvis programmering, 3D-animationskurser, musik, rörliga media. Allt som behövs för framtidens upplevelseindustrier men även för intuitiv informationsmedia för exempelvis äldre som har svårt för att läsa och höra. Nya stadsdelen

Landvetter Södra har självkörande bussar. Små elbilar à la gamla tiders elsparkcyklar finns på prov. Satsning på hälsofrämjande aktiviteter för vuxna utanför föreningsidrott har gett en friskare befolkning, liksom vitalare äldre. Synen på livet e er 65 har därför behövt en reformering med större utbud på typ av boende och omsorg.


2021 – MED AVSTAMP FRÅN NUET

Arbetsgrupp för utveckling av grundskolan liksom kultur- och teknikskolan tillsätts. Samarbetet med akademin intensifieras i och med att projektet med Landvetter Södra börjar ta form. För att skapa förutsättningar för modernt lantligt boende görs en satsning på hela kommunens vatten- och avlopp via vårt kommunägda VA-bolag. En snabbare process för handläggning av bygglov i icke detaljplanerade områden är pågående för att redan nu uppmuntra utveckling av glesare bebodda delar av Härryda. Fler och säkrare cykelvägar finns i nära projekteringar liksom trygghet dygnets alla timmar när man åker kollektivt.

Handlingsprogram för mandatperioden

2019-2022

Ett växande Härryda - medborgarna i fokus

Vi moderater har höga ambitioner för hur vi tillsammans med medborgare, företag och kommunen ska fortsätta att utvecklas. Vi fortsätter att ta ett ekonomiskt ansvar med fokus på kommunens kärnuppgifter vård, skola, omsorg och bostäder. Sköter vi inte vår ekonomi, så kommer vi inte heller klara något annat. Vi moderater lovar inte allt åt alla, men det vi gör ska bli bra och ha hög kvalitet.


I detta kommunala handlingsprogram berättar vi om våra viktigaste ambitioner och varför vi tycker att medborgarna ska rösta på moderaterna i kommunalvalet 2018.

/Per Vorberg

Kommunstyrelsens ordförande och valledare för moderaterna i Härryda

Handlingsprogram 2018 - Lika för alla i
bottom of page