top of page

Årsmöteshandlingar Härrydamoderaterna

Uppdaterades senast 2024-02-15

Föredragningslista

Detta är dagordningen som beskriver mötets gång.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelsen för 2023

Valberedningens förslag 2024

Valberedningens förslag till val av ledamöter m.m.

Revisionsrapport

Revisionsrapport för verksamhetsåret 2023

Inväntas
bottom of page