top of page

Årsmöteshandlingar Härrydakretsen

Uppdaterad 2024-02-15

Föredragningslista

Detta är dagordningen som beskriver mötets gång.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till  ny styrelse. Bygger bl.a på nominering från föreningarna och delges på årsmötet.

Resultatrapport 2023

Ekonomisk resultatrapport 2023

Balansrapport 2023

Ekonomisk balansrapport 2023

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för verksamhetsår 2023

bottom of page