top of page

Vi som vill göra skillnad i Härryda

Härryda grupp låg_edited.jpg

Moderata kandidater i valet 2022, som vill fortsätta förbättra vardagen och framtiden i Härryda.

Vi kandidater är som vem som helst du bor granne med. Vi gillar en god bok, idrott,
kultur och vi går till jobbet, studerar eller är pensionärer på livets höst. Gemensamt
är att vi brinner för att påverka vår vardag här och nu samt i framtiden.

Riksdagen - Ellen Juntti.jpg

VÅR RIKSDAGSKANDIDAT

Ellen Juntti, 63 år, Riksdagsledamot, Landvetter

Jag kandiderar till Riksdagen där jag sedan 2010 är riksdagsledamot.
Skärpt migrationspolitik och tuffare tag mot brottsligheten har varit
huvudsakligt fokus och det vill jag fortsätta med. Före riksdagen
arbetade jag 30 år som kriminalinspektör i Göteborg där jag utredde
grova kvinnofridskränkningar och brott mot barn m.m.

1 Per Vorberg.jpg

1. Per Vorberg, 54 år

Kommunalråd, Landvetter

Politik handlar om att påverka, förändra och göra livet bättre för andra

människor. Tre ord leder mig i mitt politiska arbete: frihet, ansvar och

delaktighet. Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa företagsklimat,

en stark ekonomi i kommunen, ökad bostadsproduktion och att

göra våra skolor bäst i Sverige.

Står också på regionvalsedeln plats nr: 3

2 Kersti Lagergren.jpg

2. Kersti Lagergren, 70 år

Aktiv pensionär, Mölnlycke

Arbetar för att god kvalitet och valfrihet ska genomsyra all verksamhet
i vår kommun, oavsett utförare. Att Härryda har en ansvarsfull ekonomi
i balans. Fler mellanboenden ska byggas, som kan locka dem som på
ålderns höst vill sälja sin villa. Jag vill bevara vårt kulturarv och utveckla
våra orter i samklang med Agenda 2030, tänka innovativt!

3 Sven Karlsson.jpg

3. Sven Karlsson, 61 år

Seniorkonsult, Landvetter

Jag verkar för ett gott samhälle där individen får en plattform att själv
utforma sitt liv. Alla människor är jämlika men inte lika. Samhället ska
erbjuda ett skyddsnät. Syftet är inte att utjämna mellan grupper utan att
hjälpa individer. Frågor jag driver är valfrihet, trygghet och förebyggande
av psykisk ohälsa.

4 Evalotta Liljenzin.jpg

4. Eva-Lotta Liljenzin, 57 år

Distriktsköterska, Hällingsjö

Min övertygelse är att världen kan förändras till det bättre och att man

måste börja gräva där man står. Utbildning, kultur och sociala frågor

engagerar mig mest. Genom mitt politiska engagemang vill jag göra

gott för andra på samhällsnivå som komplement till min yrkesgärning

som är mer på individnivå.

Står också på regionvalsedeln plats nr: 10

5 Grim Pedersen.jpg

5. Grim Pedersen, 64 år

Ingenjör, Hindås

Mitt största intresse är samhällsbyggnad, med planering och miljö i
fokus. Jag arbetar med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor i yrket.
Förtroendeuppdraget som arbetsplatsombud i fackföreningen Unionen
är en spännande kombination som fritidspolitiker i Moderaterna. Ledig tid
ägnar jag mig åt segling, MC, kanot, skidor och långfärdsskridskor.

6 C Rickard Rosengren.jpg

6. C. Rickard Rosengren, 24 år

Företagsrådgivare, Hällingsjö

Jag kandiderar med två mål. Att verka för kvalitet i de tjänster kommunen

ansvarar för och tillhandahåller samt god ekonomisk hushållning. Det är

viktigt att skattepengar används både restriktivt och effektivt, så högsta

möjliga nytta uppnås. En välordnad ekonomi ger förutsättningar för en

hållbar utveckling över tid.

Står också på regionvalsedeln plats nr:41

7 Gunnar Häggström.jpg

7. Gunnar Häggström, 86 år

Senior, Mölnlycke

Jag har lång erfarenhet av politiskt arbete i Härryda kommun. Mitt största
intresseområde nu är att verka för bostadsbyggande med olika upplåtelseformer.
Särskilt fokus är bostäder för äldre som till exempel trygghetsboenden
och så kallade mellanboenden.

8 Mikael Johannison.jpg

8. Mikael Johannison, 62 år

Entreprenör/Företagare, Eskilsby

Jag är egenföretagare och entreprenör med särskilt intresse för samhällsbyggnadsfrågor.

Det är viktigt att på kort- och lång sikt förbättra

möjligheterna för både privatpersoner och företagare att kunna bygga

samt att en fungerande framkomlighet följer med i planeringen.

Står också på regionvalsedeln plats nr: 34

9 Kristina Andrén.jpg

9. Kristina Andrén, 63 år

Projektledare, Mölnlycke

Härryda kommun är fantastisk med välskött ekonomi. Jag vill bidra till
fortsatt utveckling för att ge medborgarna den allra bästa servicen. Mitt
särskilda intresse är frågor för äldre. Jag tror på individens egna drivkrafter
därför vill jag ha fler alternativ till kommunal service inom skola
och omsorg.

10 Bengt Johansson.jpg

10. Bengt Johansson, 74 år

VD, Mölnlycke

Jag har lång politiskt erfaren som ledamot i kommunfullmäktige och
ersättare i kommunstyrelsen. Mina uppdrag som ordförande i HVAAB,
ordinarie ledamot i styrelsen för Gryaab, kommunens ombud i Göta
Älvs vattenråd samt vice ordförande i Mölndalsåns vattenråd, kommer
till stor nytta i mitt politiska intresse på kommunal nivå med VA-, företags-,
ekonomi- och föreningsfrågor.

11 Eva Karlsson.jpg

11. Eva Karlsson, 68 år

Fil. kand, Landvetter

Jag tror på individens förmåga att fatta egna beslut kring exempelvis
skola, vård och omsorg. Valfrihet är därför viktigt och jag vill arbeta för
att Härryda kommun ska ha mycket hög kvalitet inom dessa områden
oberoende av utförare. För mig är också miljö- och klimatfrågorna högt
prioriterade.

12 Lisa Suvén.jpg

12. Lisa Suvén, 23 år

Studerande, Mölnlycke

Mina hjärtefrågor för Härryda Kommun är bland annat bostadspolitik,
skattefrågor och digitalisering. Jag vill att Härryda ska ha en sund och
tillgänglig bostadspolitik, att kommunen tillvaratar ungdomars intressen
och en främjad modernisering genom exempelvis ökad digitalisering.

13 Hengameh Mokhtari.jpg

13. Hengameh Mokhtari, 52 år

Psykolog, Landvetter

Jag tror på ett jämlikt samhälle där alla ska kunna forma sina liv efter
egna drömmar. Det viktiga är inte vad du heter eller varifrån du kommer,
utan vad du gör och vart du är på väg. I min yrkesroll ser jag att samhällsvinsten
är stor vid rätt åtgärder mot psykisk ohälsa som är en av
mina hjärtefrågor ihop med integration.

14 Tommy Brundin.jpg

14. Tommy Brundin, 65 år

Inköpskonsult, Hindås

Politik handlar om att prioritera. Hållbar politik är i grunden tre viktiga områden:
ekonomi i balans, ett miljöarbete med satsningar där de gör mest
nytta och socialt arbete med att alla som kan ska arbeta och bli självförsörjande.
Valfrihet är viktigt för utveckling. Jag ser gärna alternativa
driftsformer inom skola, barn- och äldreomsorg.

15 Katja Petkova.jpg

15. Katja Petkova Valkova, 55 år

Lärare, Hindås

Till vardags arbetar jag som lärare och företagare. Min största oro är
ungdomsgängsbrottsligheten som behöver bekämpas. Vi har duktiga
ungdomar, men de behöver mer stöd för att bli självständiga. Jag arbetar
för att entreprenörskap samt skyldigheter och rättigheter ska undervisas
i skolan i förebyggande syfte för att skapa ett tryggt samhälle.

16 Peter Numerius.jpg

16. Peter Numerius, 61 år

Platschef, Mölnlycke

Jag vill verka för ett säkert och tryggt samhälle, spirande näringsliv och
fler jobb. Vi ska ha en skola i toppklass och ett samhälle i harmoni med
natur och miljö. Dessutom vill jag verka för ett varierat utbud av boenden där
det finns något för alla, ett gott samarbetsklimat samt för att vi fortsätter
ha en stark gemensam ekonomi.

17 Ingemar Lindblom.jpg

17. Ingemar Lindblom, 77 år

Civilingenjör, Civilekonom, Hindås

Samhällsbyggnads- och trygghetsfrågor är mina intresseområden med
målet att Härryda skall vara en bra och trygg kommun att bo i för både
unga och äldre. Jag vill att tätorterna i öster utvecklas, med bevarande
av sin särart, så att invånarna kan få ett gott serviceutbud på hemorten.

18 Håkan Söderström.jpg

18. Håkan Söderström, 71 år

Civilingenjör, Mölnlycke

Efter 40 år i näringslivet har mitt intresse flyttat över till kommunens ekonomi
och hur vi får hit fler företag som ger jobb, löner och skatter. Även användningen
av våra skattemedel är intressant. Att vi spenderar på rätt saker och
på ett effektivt sätt.

19 Jan Andersson.jpg

19. Jan Andersson, 56 år

Key Account Manager, Landvetter

Politik för mig är att göra vårt samhälle bättre. Att använda mig av möjligheten
att påverka det jag tycker ska förbättras för oss som bor här. Det vill
jag göra genom att ge förutsättningar för frihet, ansvar och delaktighet.
Jag arbetar för att Härryda skall få Sveriges bästa skola.

20 Ulrika Nordenstam.jpg

20. Ulrika Nordenstam, 58 år

Entreprenör/lärare, Hällingsjö

Som egenföretagare vill jag se ett brett näringsliv med fler möjligheter för
små företag att etablera sig. Jag hade exempelvis gärna sett en fabrikslokal
för pop-up affärer. Inom skolan måste vi få en tryggare och lugnare
arbetsmiljö så att lärare stannar och elever får arbetsro.

21 Heléna Lennholm.jpg

21. Heléna Lennholm, 50 år

Ekonom, Mölnlycke

Jag vill arbeta för ett tryggt samhälle där det är ordning och reda. Den grova
brottsligheten vi ser i samhället idag är mycket oroande och måste bekämpas
från alla håll. Härryda ska fortsätta vara en trygg och bra kommun att bo
i där invånarna erbjuds en god service.

22 Helena Hammar.jpg

22. Helena Hammar, 40 år

Managementkonsult, Hindås

Jag vill vara med och ta ansvar för fortsatt bygge av en stark kommun
med attraktivt företagsklimat. Men brinner samtidigt för frågor som rör
våra barn- och ungdomar. Våra barn- och ungdomar ska ha tillgång till
de bästa skolorna med en mångfald bland aktiviteter som är utvecklande
och invånarna ska känna sig trygga.

23 Agneta Granberg.jpg

23. Agneta Granberg, 71 år

Socionom, Hällingsjö

Jag är göteborgare som flyttat till landet i Hällingsjö. Nu jobbar jag för att
Hällingsjö och Rävlanda ska utvecklas men behålla sin karaktär. Barnen
ska välja sin lokala skola för att den är bra – inte för att det saknas alternativ.
Jord- och skogsbruket är viktiga för mer lokal mat och en levande skog.

24 Thomas Anderberg.jpg

24. Thomas Anderberg, 38 år

Ekonom, Landvetter

Som förälder, företagare och politiker vill jag verka för att vår kommun
skall fortsätta att vara en attraktiv kommun i regionen. Att vi effektivt
använder de resurser vi har för att leverera största möjliga värde till såväl
invånare som företag.

25 Magnus Lovén.jpg

25. Magnus Lovén, 45 år

Skattejurist, Pixbo

Jag är en lösningsorienterad person som alltid varit intresserad av politik
och samhällsfrågor. Individens egna ansvar är enligt mig en grundläggande
princip att utgå ifrån. Jag vill fokusera på att skapa goda förutsättningar
och möjligheter för kommunen och dess invånare att lyckas och utvecklas.

26 Mattias Dahlgren.jpg

26. Mattias Dahlgren, 51 år

Ställningsentreprenör, Mölnlycke

Vår kommun ska uppmuntra till social, ekonomisk och personlig utveckling.
Härryda ska utvecklas med hänsyn till läget med gränsen mellan
natur och stad. Jag kommer jobba för att vi ska tillhöra samma kollektivtrafikzon
som Göteborg. Bra frilufts-/aktivitetsanläggningar, bra villkor för
näringsliv och satsning på förnybar energi och utbyggd laddinfrastruktur
är viktiga frågor för mig.

27 Anders Norlin.jpg

27. Anders Norlin, 83 år

Företagsrådgivare, Hindås

Med livslång erfarenhet av ledande arbete inom industri och företagsamhet
kan jag finna lösningar där andra fastnat. Sunt förnuft och vuxet
uppträdande är ledord i mitt politiska tänkande. Jag vill verka för att man
skall våga bli äldre i Härryda.

28 Anna-Karin Andersson.jpg

28. Anna-Karin Andersson, 59 år

Förskolelärare, Landvetter

Jag arbetar sedan 15 år inom barnomsorgen och är intresserad av
frågor som rör förskola och skola i Härryda kommun. Här läggs grunden
för det så viktiga livslånga lärandet och med mitt engagemang vill jag
medverka till förutsättningarna för detta.

29 Hans Larsson.jpg

29. Hans Larsson, 80 år

Ingenjör, Mölnlycke

Politik handlar om människors liv. Barn ska födas i ett tryggt samhälle
med goda framtidsutsikter. 42 års politisk erfarenhet inom det sociala
har gett insikt i verkligheten. Ett gott liv för alla invånare förutsätter
skatteintäkter. 44 år som chef inom teknik och ekonomi på AB Volvo
har visat hur skatter genereras.

bottom of page