top of page

Allt hänger ihop - den moderata kretsloopen


Vår moderata kretsloop bygger på tre grundbultar vision - finansiering - kompetens. Alla dessa tre är ständigt sammanflätade i vårt dagliga arbete för att nå visionen för livet i Härryda 2050.

De projekt vi satsar på ska generera mer intäkter som kan användas för nästa steg i utvecklingen mot visionen. På så vis blir varje varv i loopen allt mer finansiellt starkt för varje år som går med vårt styre.


Vissa initiativ måste vi som kommun ta och driva på för att hjälpa utvecklingen på traven. Men vi gör det tillsammans med

företag och organisationer som har den spetskompetens som krävs för effektiv användning av skattemedlen.


Demokrati och utveckling får ta den tid som behövs och vi är ödmjuka inför den processen. Vi ser på oss själva som en

serviceorganisation som tillsammans med våra professionella tjänstemän jobbar för ett gott liv för alla oss medborgare i Härryda.


2050 – VISIONEN BLIR VERKLIGHET

Härrydas utvecklingsparker har sedan lång tid visat vägen för hur framtidens industriområden ser ut i samklang med naturen. Invånarna tar sig till jobbet antingen med cykel eller de kollektiva självkörande bilarna som beställs fram via abonnemanget som i stort sett alla Härrydabor har. Äldre har all tid i världen på sig att kliva på. Öde bussterminaler eller hållplatser är ett minne blott eftersom fordonen stannar precis utanför hemmet. Hur tryggt som helst. Alla innovativa företag flockas i Härryda Valley där morgondagens talanger skapas på löpande band som frukten av ett ljuvt samarbete mellan teknik och kultur sedan många år tillbaka. Gröna företag har skapat en levande landsbygd som andra kommuner runt om i Sverige inspireras av.


2035 – PÅ GOD VÄG MOT VISIONEN

Härryda är vida känd för sina toppresultat inom grundskolan tack vare ett helt eget arbetssätt i samarbete med privata samarbetspartners inom kultur och teknik där barn på lust anmäler sig till exempelvis programmering, 3D-animationskurser, musik, rörliga media. Allt som behövs för framtidens upplevelseindustrier men även för intuitiv informationsmedia för exempelvis äldre som har svårt för att läsa och höra. Nya stadsdelen

Landvetter Södra har självkörande bussar. Små elbilar à la gamla tiders elsparkcyklar finns på prov. Satsning på hälsofrämjande aktiviteter för vuxna utanför föreningsidrott har gett en friskare befolkning, liksom vitalare äldre. Synen på livet e er 65 har därför behövt en reformering med större utbud på typ av boende och omsorg.


2021 – MED AVSTAMP FRÅN NUET

Arbetsgrupp för utveckling av grundskolan liksom kultur- och teknikskolan tillsätts. Samarbetet med akademin intensifieras i och med att projektet med Landvetter Södra börjar ta form. För att skapa förutsättningar för modernt lantligt boende görs en satsning på hela kommunens vatten- och avlopp via vårt kommunägda VA-bolag. En snabbare process för handläggning av bygglov i icke detaljplanerade områden är pågående för att redan nu uppmuntra utveckling av glesare bebodda delar av Härryda. Fler och säkrare cykelvägar finns i nära projekteringar liksom trygghet dygnets alla timmar när man åker kollektivt.

6 visningar

Comments


bottom of page